Τύπος και περιεχόμενος της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3. (Απόφαση Αριθμ.A.1034/25.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄175/31.1.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.A.1034/25.1.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄175/31.1.2019) εδώ