Παράταση έως 31.5.2019 της ισχύος Βεβαιώσεων Εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (αφορά Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 3ης έως και 7ης τάξεως) σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 107 του Ν.4530/2018 (Α΄59). (Εγκύκλιος-1 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/1435/30.1.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Δείτε την Εγκύκλιο-1 Αρ.Πρωτ.Δ24/οικ/1435/30.1.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin