Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 ΥΑ “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/28.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄6136/31.12.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/28.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄6136/31.12.2018) εδώ

Δείτε την οικ.175275/22.5.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1927/30.5.2018) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 31.12.2018 “Παράταση για ενεργειακούς ελέγχους” του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin