Τροποποίηση της οικ.175275/22.5.2018 ΥΑ “Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/28.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄6136/31.12.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/28.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄6136/31.12.2018) εδώ

Δείτε την οικ.175275/22.5.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1927/30.5.2018) εδώ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 31.12.2018 “Παράταση για ενεργειακούς ελέγχους” του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »