Φορολογικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέων εργαζόμενων ή μακροχρόνιων ανέργων. (ΚΥΑ Αριθμ.ΠΟΛ.1244/31.12.2018 – ΦΕΚ Β΄6044/31.12.2018)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.ΠΟΛ.1244/31.12.2018 (ΦΕΚ Β΄6044/31.12.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin