Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017, (σχετίζονται με αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών). (Εγκύκλιος-1 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/24/17.1.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-1 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/24/17.1.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την παραπάνω Εγκύκλιο-1 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στις 21.1.2019 και μπορείτε να το δείτε εδώ