Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4577/2018 (απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια). (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1235/20.12.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1235/20.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε και τη σχετική ανάρτησή μας εδώ