Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ80/1/16692/4.1.2019 του ΕΦΚΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8.1.2019)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ80/1/16692/4.1.2019 του ΕΦΚΑ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8.1.2019, εδώ

Δείτε το αρχικό Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ80/1/16692/4.1.2019 του ΕΦΚΑ, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin