Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/11 και του άρθρου 43Α του ν.4172/13 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ – συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/18. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2009/11.1.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2009/11.1.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin