Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4583/18, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/86 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. (Εγκύκλιος Ε.2004/9.1.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2004/9.1.2019 της ΑΑΔΕ εδώ