Ανακοίνωση για τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’ 59) “Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού”.

Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 498/23.11.2010 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, η με αριθμ. 49731 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 της με αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’ 59) “Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού”.

Δείτε την απόφαση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin