Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νοσοκομείων, κλινικών, κέντρων υγείας, οίκων ευγηρίας, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, φυλακών και στρατοπέδων. (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474/9.1.2019 του Υπ. Υγείας)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.1474/9.1.2019 του Υπ. Υγείας εδώ

Δείτε τη σχετική (α) της παραπάνω Εγκυκλίου (Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6.9.2017 ΚΥΑ) εδώ

Δείτε τη σχετική (β) της παραπάνω Εγκυκλίου (Δ1δ/ΓΠ οικ.16518/27.2.2018 Εγκύκλιος) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin