Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2001/28.12.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2001/28.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τα άρθρα 55, 60, 61 και 70 του Ν.4583/2018 στο ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018 εδώ