Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ/Δ/1190552/ΕΞ2018/21.12.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ/Δ/1190552/ΕΞ2018/21.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ