Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 52 (Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις) του Ν.4559/2018. (Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96/7.1.2019 του ΥΠΕΝ)


Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96/7.1.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε το άρθρο 52 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2018) εδώ