Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ80/1/16692/4.1.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ80/1/16692/4.1.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παραπάνω Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στις 8.1.2019 και μπορείτε να το δείτε εδώ