Παράταση έως 30.6.2019 για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον οικισμών

Με το άρθρο 15 “Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων” του Ν.4587/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄218/24.12.2018), δίνεται παράταση μέχρι 30 Ιουνίου του 2019 στην προθεσμία (είχε λήξει στις 4.12.2017) υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον οικισμών.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin