Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4495/2017 (Αυθαίρετα) με το άρθρο 13 του Ν.4585/2018 – Προθεσμία μηδενικού προστίμου για υπαγόμενους στο “εξοικονομώ ΙΙ” και αύξηση προθεσμίας ολοκλήρωσης τακτοποιήσεων


Το άρθρο 13 του Ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α΄216/24.12.2018) τροποποιεί διατάξεις του Ν.4495/2017 (Α΄167).

Μεταξύ άλλων ορίστηκε προθεσμία μηδενικού προστίμου ανέγερσης και διατήρησης για πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν σε εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ Οίκον ΙΙ”, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019. (Βλέπε και σχετική Ανακοίνωση 3.1.2019 του ΥΠΕΝ)

Πέρα από το πρόστιμο που αφορά στις κατοικίες του “εξοικονομώ” αυξάνεται σε 12 μήνες και η προθεσμία ολοκλήρωσης στις υπαγωγές αυθαιρέτων, από την ημερομηνία εξόφλησης του σχετικού προστίμου.