Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1217/29.11.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5795/21.12.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1217/29.11.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄5795/21.12.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin