Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (Εγκύκλιος-52 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1051/1533647/24.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-52 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1051/1533647/24.12.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin