Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ του άρθρου 22 του ν. 4172/13 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ1188383ΕΞ2018/18.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε το Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ1188383ΕΞ2018/18.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin