Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄201), με τις οποίες μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1228/14.12.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1228/14.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ