Νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής. (Δελτίο Τύπου 18.12.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 18.12.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εδώ