Τροποποίηση της 16550/28.11.2016 Απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών”. (Απόφαση Αριθμ.5881/9.11.2018 του Υφυπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄5181/19.11.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.5881/9.11.2018 του Υφυπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄5181/19.11.2018) εδώ