Τροποποίηση της 37348/619/6.11.2017 ΚΥΑ “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών” (Β΄3997), όπως έχει τροποποιηθεί με την 32874/744/13.6.2018 ΥΑ (Β΄2363). (Απόφαση Αριθμ.56516/1324/29.10.2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄5010/9.11.2018)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.56516/1324/29.10.2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄5010/9.11.2018) εδώ