Ανάρτηση των ειδοποιητηρίων αναδρομικών διαφορών Β΄ Εξαμήνου 2013 (Ν.3986/2011) ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 10.12.2018 στον ιστότοπο του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)


Η Ανακοίνωση έχει ως εξής:

“Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 (Ν.3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ’αριθμ.398/18.05.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ”.

(Δείτε την Ανακοίνωση 10.12.2018 στον ιστότοπο του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εδώ)