Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/64369/3701/6.12.2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.Φ.40021/64369/3701/6.12.2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εδώ