Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011. (Απόφαση Αριθμ.121430/14.11.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄5465/6.12.2018)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.121430/14.11.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄5465/6.12.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin