Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ). (Εγκύκλιος-50 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613/6.12.2018 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-50 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613/6.12.2018 του ΕΦΚΑ εδώ