Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1219/4.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1219/4.12.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin