Παράταση λειτουργίας των επιτροπών και συμβουλίων του Ν.4178/13 & συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ν.4495/17. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου, με παρέμβασή του στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, επισημαίνει τους λόγους και ζητά την άμεση συγκρότηση όλων των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται στο Ν.4495/17 και μέχρι τη σύσταση αυτών, την παράταση λειτουργίας των Επιτροπών Αυθαιρέτων του αρ.12 και των Συμβουλίων του Ν.4178/13, έτσι ώστε να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις.
Συγκεκριμένα η Πρόεδρος Χαρίκλεια Τσιώλη στην επιστολή της αναφέρει: (Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο της επιστολής)