Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2018 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 1.12.2018 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Ανακοίνωση 1.12.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση 28.11.2018 του ΕΦΚΑ, με την οποία η προθεσμία καταβολής εισφορών Οκτωβρίου 2018 Μη Μισθωτών παρατείνεται έως την Παρασκευή 7.12.2018, εδώ