Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων). (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1215/26.11.2018 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1215/26.11.2018 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin