Διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας (άρθρο 3 Ν.4554 του 2018). (Δελτίο Τύπου 30.11.2018 του ΕΦΚΑ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 30.11.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Αριθμ.Φ.Δ15/Γ/60090/1663/16.11.2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β΄5350/28.11.2018) εδώ