Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας. Υποβολή αιτήσεων από τις 28.11.2018 και ώρα 15:00. (Ανακοίνωση 28.11.2018 του ΟΑΕΔ)

Δείτε την Ανακοίνωση 28.11.2018 του ΟΑΕΔ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin