Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Υποβολή αιτήσεων από 23.11.2018 έως 3.12.2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. (Ανακοίνωση 22.11.2018 του ΟΑΕΔ)


Δείτε την Ανακοίνωση 22.11.2018 του ΟΑΕΔ εδώ