Δελτίο Τύπου κεντρικού ΤΕΕ: Αμοιβές μηχανικών – Εφαρμογή Ν.3919/2011


Σε ουσιαστική αναστολή της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και κατακόρυφη αύξηση των κρατήσεων οδηγεί η άμεση εφαρμογή του νέου νόμου 3919/2011, χωρίς θεσμική προετοιμασία στην εφαρμογή του. Το ΤΕΕ, με αίσθημα ευθύνης, προτείνει λύση στην κατεύθυνση της κοινωνικής ευαισθησίας, της αναπτυξιακής προοπτικής, του εξορθολογισμού του συστήματος παραγωγής ιδιωτικών έργων και της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Δείτε το Δελτίο Τύπου