Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.:Δ.ΑΣΦ.1078/1360380/14.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Α.Π.:Δ.ΑΣΦ.1078/1360380/14.11.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin