Εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.1358076/14.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.1358076/14.11.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin