Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1207/5.11.2018 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1207/5.11.2018 της ΑΑΔΕ εδώ