Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20.3.2017 (Β΄928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.107766/12.10.2018 του Υπ. και του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β’4925/5.11.2018)


Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.107766/12.10.2018 του Υπ. και του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’4925/5.11.2018) εδώ

Δείτε το τροποποιηθέν άρθρο Δεύτερο της ΥΑ 31637/20.3.2017 στις σελίδες 7896-7897 του ΦΕΚ Β΄928