Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.99/25.10.2018 – ΦΕΚ Α΄187/5.11.2018)


Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.99/25.10.2018 (ΦΕΚ Α΄187/5.11.2018) εδώ