Οδηγίες για την υποβολή του Εντύπου Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)»

Δείτε τις Οδηγίες για την υποβολή του Εντύπου Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)» εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin