Διευκρινήσεις για το σύστημα αμοιβών.


Λόγω συχνών ερωτημάτων σχετικών με το σύστημα αμοιβών και ιδιαίτερα μετά την προσθήκη της συμφωνηθείσας αμοιβής σε αυτό, αναρτώνται σχετικές διευκρινήσεις που έχουν δοθεί απο το ΤΕΕ (Σύστημα Διαχείρισης Αμοιβών) και οι οποίες καλύπτουν τα περισότερα των ερωτημάτων. Μπορείτε να δείτε τις  διευκρινήσεις στο σύνδεσμο: http://www.teetrip.tee.gr/DIEFKRINISEIS.pdf