Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.πρωτ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2315/19.6.2018) ΚΥΑ, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Υγείας – ΦΕΚ Β΄4898/1.11.2018)

Δείτε την Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ Β΄4898/1.11.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin