Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις μη κτηματογραφημένες περιοχές της Π.Ε. Λακωνίας». Σπάρτη 2.11.2018


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών N. Λακωνίας, τον Σ.Π.Μ.Ε. Τοπ. Τμήμα Ν. Λακωνίας και την Κοινοπραξία “ΓΕΩΚΑΤΑΓΡΑΦΗ” διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις μη κτηματογραφημένες περιοχές της Π.Ε. Λακωνίας», στη Σπάρτη την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 στις 17:30 στην αίθουσα Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών (Πρόσκληση).