Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (Εγκύκλιος-47 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/913/1272279/29.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε την Εγκύκλιο-47 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/913/1272279/29.10.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin