Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Συμπληρωματικές οδηγίες. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ78/31/1257777/24.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ78/31/1257777/24.10.2018 του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin