Ανακοίνωση γραφείου αμοιβών κεντρικού ΤΕΕ για αλλαγές στο Σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών.

Συνάδελφοι

Από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ ενσωματώνονται βελτιώσεις και αλλαγές που αφορούν:

* Αλλαγή στην διαδικασία υποβολής των στοιχείων των έργων, με δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων από το χρήστη.

* Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011:

– Η νόμιμη και η συμφωνηθείσα αμοιβή του μηχανικού, καθώς και οι εισφορές υπέρ ΤΕΕ αποτελούν πλέον διακριτά δεδομένα, με αντίστοιχη προσαρμογή της εντολής πληρωμής και της διαδικασίας καταβολής στην ΕΤΕ.
– Κατάργηση του ελάχιστου ορίου αμοιβών (5000λ).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes και από το Γραφείο Αμοιβών του ΤΕΕ. (e-mail: erga-amoibes@central.tee.gr <mailto:erga-amoibes@central.tee.gr>, τηλ. 210 3291206, fax 210 3291623)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »