Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. (KYA Αριθμ.οικ.52618/1218/9.10.2018 – ΦΕΚ Β΄4504/12.10.2018)

Δείτε την KYA Αριθμ.οικ.52618/1218/9.10.2018 (ΦΕΚ Β΄4504/12.10.2018) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin