Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών Ελεγκτών Δόμησης.


Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ η πρόσκληση (αρ. πρωτ. 315/23.02.2012) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδειών Ελεγκτών Δόμησης, (έναρξη υποβολής αιτήσεων 1η Μαρτίου 2012).

 Δείτε την πρόσκληση